Szkolenia miękkie

Umiejętności miękkie pracownika, cenne dla pracodawcy

Przy poszukiwaniu odpowiednich pracowników pracodawcy zwracają dużą uwagę na posiadanie odpowiednich umiejętności miękkich. Jedną z najbardziej pożądanych jest kreatywność – zdolność do tworzenia nowych i pomysłowych projektów. Inną jest wysoki poziom etyki pracy – uczciwość i sumienność. Istotną rolę odgrywa również chęć rozwoju – ambitni i żądni wiedzy oraz nowych doświadczeń pracownicy są prawdziwym skarbem dla firmy. Ważne jest też zaangażowanie w swoją pracę. Nie mniej istotna jest umiejętność „dogadania się“, czyli talenty związane ze zdolnością do sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Pracodawcy często wskazują też na znaczenie elastyczności, czyli umiejętności przystosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków. Ponadto nasze szanse na rynku pracy zwiększa też wysoka pewność siebie. Umiejętność pracy w zespole jest także istotnym talentem. Z badań wynika że pracodawcy zwracają też uwagę na odporność na stres oraz pozytywne nastawienie do pracy. Jeżeli możemy wylegitymować się tymi umiejętnościami, z pewnością znajdziemy dobrą pracę.

Warto też zadać sobie pytanie – Dlaczego warto rozwijać swoje kompetencje miękkie?