2 najważniejsze zasady podczas składu publikacji

Harmonia formy i treści

Skład publikacji to w dużym skrócie proces formatowania tekstu w taki sposób aby tekst był estetyczny i nie męczył czytelnika. Jest to element kluczowy szczególnie przy publikacjach dłuższych takich jak prace naukowe, książki czy eseje. Odpowiednio dobrany krój, wyrównanie, odstępy pomiędzy wierszami, rozkład śródtytułów, ułożenie marginesów, wszystkie te kwestie decydują o tym czy tekst będzie zniechęcał użytkownika czy poprowadzi go swobodnie przez całą treść dokumentu.

Zasady, które zmienią wszystko

Oto dwie z najważniejszych zasad składu publikacji:

  1. Tekst powinien mieć w miarę możliwości jednolity font, wielkość, wyrównanie oraz interlinie (odstępy między wierszami), ponieważ w ten sposób sprawia wrażenie poukładanego i dzięki temu nie nadwyręża zbytnio percepcji czytelnika. Łatwiej też takim tekstem zarządzać i wprowadzać modyfikacje.
  2. Poszczególne akapity powinny być oddzielone śródtytułami – tekst, który jest napisany “na jednym wdechu” po pierwsze sprawia wrażenie dłuższego niż jest w rzeczywistości, po drugie wprowadza u czytelnika poczucie zagubienia. Śródtytuły pozwalają lepiej nawigować i skrótowo informować adresata o czym będzie dany akapit, a dobrze sformułowane pozwalają również rozbudzić w czytającym ciekawość.

Kropla w oceanie wiedzy

Powyższe informacje to tylko niewielki promil w niezmierzonym oceanie dziedziny jaką jest przygotowanie wizualne publikacji. Każdy kto zajmuje się tworzeniem dokumentów powinien choć w podstawowym stopniu zgłębić wiedzę dotyczącą składu i łamania tekstu, ponieważ znacząco może to usprawnić jakość publikacji.

Więcej podstawowych zasad dotyczących składu i łamienia tekstu poznasz w poniższym artykule: www.antykwariatnaperonie.pl/sklad-i-lamanie-tekstu-ksiazek-glowne-zasady/