Reklama

Reklama w dzisiejszych czasach pełni różnorakie funkcje.

Wymienić można 5 zdecydowanie najważniejszych:

  1. informacyjna – opiera się ona na przekazywaniu informacji klientom o prezentowanych towarach i usługach, aby wiedza klienta mogła się poszerzyć,
  2. perswazyjna – ma na celu zachęcić klienta do zakupu danych towarów i usług, używa się w tym przypadku różnych zwrotów oraz technik manipulacyjnych,
  3. utrwalająca – jej działanie opiera się na tym, aby zapewnić klienta o tym, że dana marka jest najlepsza. Głównie chodzi tutaj o utrzymanie wcześniej już pozyskanych klientów,
  4. edukacyjna – pogłębia wiedzę klientów na różne tematy, dzięki czemu klient może zdobyć więcej informacji na dany temat. Przede wszystkim mowa tutaj o wiedzy branżowej, zależnie od produkowanych przez danego producenta wyrobów,
  5. rozrywkowa – jej zadaniem jest dostarczenie klientowi rozrywki, a więc reklama musi zostać przekazana w sposób wesoły oraz żartobliwy. Pracować muszą nad nią kreatywne osoby, które wiedzą czego potrzebują odbiorcy i mają duże poczucie humoru.

Zapoznaj się również z artykułem opisującym funkcje reklamy internetowej – http://netmarketing.com.pl/funkcje-reklamy-internetowej/