Bank żywności

Czym jest bank żywności i na czym polega jego działalność?

Banki żywności to instytucje charytatywne, które z roku na rok cieszą się rosnącą popularnością. Idea banków żywności jest prosta – zajmują się one pozyskiwaniem jedzenia od prywatnych darczyńców, fundacji, sklepów, firm, producentów żywności, restauracji, hoteli i innych osób. Zbierana żywność jest zdatna do spożycia, a przekazanie jej bankowi żywności ma uchronić ją przed utylizacją. Zebrane jedzenie przekazywane jest osobom najbardziej jej potrzebującym, jednak banki w celu uniknięcia nadużyć nie przekazują jej im bezpośrednio, a za pośrednictwem innych fachowych instytucji zajmujących się pomocą ubogim. Zapewnia to racjonalną dystrybucję zmagazynowanej żywności. Innym zadaniem banków żywności jest propagowanie idei umiarkowanej konsumpcji i niemarnowania cennej żywności. Banki żywności są instytucjami non-profit – ich działalność nie jest nakierowana na osiągnięcie zysku. Z reguły są silnie związane ze swoimi lokalnymi społecznościami. Więcej informacji a działalności banków żywności możecie znaleźć pod linkiem – http://allproducts.pl/