Łamanie tekstu - pierwszy etap przygotowania publikacji do druku

Łamanie tekstu to bardzo istotny etap procesu przygotowującego książkę do publikacji. Należy do niego przystąpić po zredagowaniu tekstu i jego sformatowaniu, oraz po poddaniu go niezbędnej korekcie. Najprościej ujmując, polega on na oddzieleniu i umieszczeniu tekstu w kolumnach znajdujących się na stronach danej publikacji oraz dokładnym doprecyzowaniu jego lokalizacji.

Łamanie tekstu – co to jest?

Mianem łamania tekstu określa się zespół wszelkich czynności, jakie wykonuje się podczas konstruowania układu elementów, które tworzą obraz stron danej książki, bądź czasopisma. Wśród tych elementów znajdują się: tekst, obrazy, tabele i tym podobne. Podczas łamania tekstu należy je ze sobą właściwie skomponować tak, by tworzyły spójną całość. Osoba wykonująca to zadanie powinna być w swojej pracy bardzo skrupulatna, drobiazgowa i spostrzegawcza, gdyż najdrobniejsze pomyłki mogą zaburzyć harmonię i odpowiedni układ tekstu. Łamanie tekstu wykonuje się w specjalnych programach, takich jak: Adobe InDesign, czy też QuarkXpress.

Jeżeli wiesz już czym jest proces łamania tekstu, to teraz poznaj jego zasady: http://www.antykwariatnaperonie.pl/lamanie-tekstu-zasady/